Friday, 4 November 2011

NEW Visuals / Projects

Sumai pawb - wythnosau prysur iawn rhwng pobeth bersonol a hefyd gwaith, ar ben yr holl waith, mi gesi aelod newyd dir teulu Nel Grug, pawb yn champion a trwy newid nappies a dylunio prosiectau. Digon o Hwyl.

Digon o waith i gadw fi yn hapus ac yn brysur, rhwng dylunio, trefnu digwyddiadau a hefyd cynhyrchu rhaglenni radio i BBC Radio Wales.

Hi all - last few weeks have been hectic between personal things and projetcs, we've had a new member of the family, so try to catch up with all projects, a little baby girl was born 5th Oct 'Nel Grug'. Everybody doing fine, and trying to change nappies and design projects.

Plenty of work to keep me busy and plenty for the next few weeks months, between designing, organise events, and producing documentaries for BBC Radio Wales......plenty to do within the CREAD Brand.

- Brand New Image Salon + Website
- ETAP Eryri logo + Always Aim High Events Identity 'Camu ir Copa'.
- Anglesey Half Marathon Logo
- BBC Radio Wales 'The Welsh Fallen' Nov 2011 3 part series
- Tai Teg (Tai eryri) Brand.
- TV work Commenating on S4C
- Enduranclife.com work on Anglesey
- Salomon Trail Team UK.....logo


Also next few weeks we will be establishing another section within the CREAD Brand. 
We will keep you informed.

Also developement ongong for new website, visually and audio site.

Diolch - Thanks

Steve
Monday, 3 October 2011

Gwaith - Work

Hectic few weeks, months after the organisation of International Snowdon Race, plenty to organise for the Commonwealth mountain event in Llanberis this Sept. On top of this organisation, design projects and media work to produce and direct.

Antur Waunfawr -
Re-Branding & Website
Coleg Llandrillo -
Panels
Commonwealth Event -
Panels, programme design
Sandman Triathlon -
All promotional material
Trail Marathon Wales -
Identity
Cymdeithas tai Eryri -
rebranding
Salomon uk -
material
New Image Salon -
Rebranding
Plas Glyn y Weddw - Identity
.............many more on top of the media work below.

Promo Dvd Dun Laogahire Tourism -
Project finished and delivered
Promo Dvd Brand Holyhead - Project Finished and delivered Promo CCG Dvd - Project in Progress Commentating for S4C - Commonwealth Ultra Distance 1hr prog 9th Oct But due to new arrival in family I left this in safe hands of my dear friend and collegue Matt Ward BBC Radio Doc - BBC Radio Wales and Radio Cymru Aug - Tredegar Riots, RWales & RCymru Nov - Welsh Fallen 'RWales'

Friday, 19 August 2011

Reit Blog - Right then Blog

Sumai pawb - mae CREAD dal yn bodoli, ddim wedi cael amser ogwbwl i diweddaru y blog oherwydd amser, gwaith, a rhyw ras wyddfa. Gwaith wedi bod yn hectic, ofnadwy o brysur a mi fyddai yn diweddaru chi mewn chydig o oriau o be rydym fel cwmni wedi bod yn ei weithio.

Helo everyone - CREAD is still in business, dont worry. Havent had no time at all to update the blog and keeing everyone informed, hectic, busy with projects, and a race called snowdon race to organise. Its been a very hectic few months, and I will be blogging details and images of our projects within the next few hours.

New Website under construction - www.creadcyf.co.uk
Currently have a home page........

Sunday, 6 March 2011

CREAD Designs & Production

Within CREAD last month we have been involved in many projects, design and production projects
- Oriel Ynys Môn, Llangefni re-brand - Identity logo and stationary for a new company in Parc Menai Bangor - CIWB - A 'x3 part series for BBC Radio Wales 'Community that saved the farm', Moelyci, Tregarth - A x4 part series for BBC Radio Wales 'The Quarrymen'. - Recently been commissione dby BBC Radio Wales for x 2 documentaries within the 2011-2012. - Recently trademarked CREAD logo and name Diolch - Thanks Steve ps - New website for CREAD will be available soon, a fresh, visual, audio, easy, modern approach to develop a website www.creadcyf.co.uk. We are currently working on concepts, but at the moment we have the old site live.

Saturday, 26 February 2011

CREAD Design
Hi all, Few projects to report, images within report. We at CREAD Cyf have opened a new company under the brand called CREAD Productions.

Design
- Vehicle Lettering for Outdoor Shop in Llanberis - Crib Goch
- x 2 Promotional leaflet production for Snowdonia Society + print
- Solicitors brand design and stationary
- Glyn Davies, brand and promotional leaflet design
- Monswn, Menter Môn Flyers and Brochure
- Gwynedd Events Group Council
- Anglesey Farmers Market
- Anglesey Oyster Festival 2011

........and many more

CREAD Productions
- x 2 Radio Documentaries commissioned by BBC Radio Wales 2010 - 2011
- x 2 Radio Documentaries commissioned by BBC Radio Wales 2011 - 2012
- Promo DVD production for Welsh Slate Museum, Llanberis
- 'Brand' Holyhead promo production

Friday, 17 December 2010

Work - Work - Work
Yesterday's prensentation went well, must have, as we've been offered the contract - Spot on!
Starting on Contract in Jnauary 2011. Current projects, Faenol Estate Booklet, Monswn promotional material, radio documentary for BBC, Finneys Winter Sale, New brand identity for a new salon opening soon, brand id for 'Canllaw', snowdonia slateman triathlon posters etc......

Projects finished -
- Anglesey Active Leaflet
- Oriel Hafod Gallery, Llanrug
- Farmers Market leaflet
- Energy Island
- Oriel Mon brand and Leaflet......

Wednesday, 24 November 2010

CREAD Cyf.
Add Image

REIT dyma ni or diwedd - wedi bod yn ddibyn o amser ers y 'post' diwethaf
Misoedd diwethaf wedi bod yn ofnadwy o brysur, gwaith dylunio, radio, teledu etc.

O heddiw ymlaen mi fyddai yn trio fy 'ora glas, awr y dydd neu diwrnod yr wythnos i adrodd i chi be ydi y prosiectau rydym yn CREAD yn ei chanol.

Isod, esiamplau o waith rydym wedi bod yn gweithio dros y misoedd diiwethaf -
- BBC Radio Wales Dogfen 'The Quarrymen' Hydref 2010
- BBC Radio Wales Dogfen ' Save the Farm' Chwefror 2011
- Nifer o brosiectau dylunio delwedd, logo, taflenni, llyfr, adroddiadau, ayyb
- Gwaith sylwebu ar Teledu i S4C a Channel 4 - Hanner Marathon Gaerdydd 2010

***********************************************

ITS BEEN A WHILE since the last post..........
Hectic few months, design projects, tv & radio work etc

Will be from today onwards allocate few hours a day, or one day a week to report on projects from CREAD Cyf.

Examples of recent work we have produced below -
- BBC Radio Wales Documentary 'The Quarrymen' Oct 2010
- BBC Radio Wales Documentary ' Save the Farm' Feb 2011
- Various design projects, identities, brand, leaflet, reports, brochures flyers etc.
- TV Commentating work for S4C and Channel 4 - Cardiff Half Mararthon

Diolch - Thanks

Stephen