Friday, 23 January 2009

BUSY TIMES - AMSER PRYSUR

Wythnos yma wedi bod yn 'hectic' rhwng pob dim, mynd o le i le, gweithio yn hwyr, codi yn fore i weithio a i orffen prosiectau ar gyfer y argraffwyr.

Carlamu - BBC Radio Cymru
Hefyd trwy dydd Iau a heddiw (Gwener) wedi bod mewn stiwdio dywyll, yn golygu pobeth at ei gilydd ar gyfer y gyfres CARLAMU, bron a gorffen golygu dwy raglen, 'Haydock' a 'Ffair 'Aeaf' wedyn dwy arall wsos nesaf. All day today and yesterday in studio editing the programmes for the series, nearly finished editing 2 programmes, 'haydock' and Winter fair'

Dylunio Logo - CATh Cyf - Logo Design
Newi orffen dylunio logo, arwyddion, penlythyrau ac yn y blaen ar gyfer y ganolfan therapi newydd, fydd yn agor yn o fuan. Just finished this afternoon the logo design and the new brand for the new therapy centre opening soon in Bangor.

Canolfan Ddringo Beacon Climbing Centre
Dylunio holl hysbysebion a taflen swyddogol 2009 ar gyfer y ganolfan. All design work for the centre, adverts and the offical 2009 leaflet.

.......llawer mwy/ many more!!!!!

Monday, 19 January 2009

CARLAMU


Bron iawn a gorffen recordio y cyfweliadau ar lincs i gyd ar gyfer y gyfres radio 'CARLAMU' fydd yn cael ei ddarlledu ar Radio Cymru 3 o Fawrth. Trwy wythnos nesaf yn y stidwio yn golygu pobeth at ei gilydd. Amser prysur iawn rhwng yr ochr dylunio a cyfryngau. Nearly finished recording the links, interviews for the radio programme 'CARLAMU' to be broadcasted on BBC Radio Cymru 3rd March. In studio all week, next week, editing everything together. A very busy period between the design side and media.

Monday, 12 January 2009

Padarn Bus Ltd


Just finished the design work for the new corporate deisgn for Padarn Bus Ltd. New look logo, stationary and new vinyl lettering on their vehicles, 1 out of 38 within the fleet already showing off the new logo.

CREAD Cyf. worked with Padarn bus Ltd at the begining of December 2009.
Keep you posted with any more developments.

Copy of the final logo.

Thursday, 8 January 2009

Nol ar y Radio - Back on the Radio

Ar ol gwyliau y nadolig ar flwyddyn newydd, mi roedd yn flwyddyn newydd ddoe (Mercher) wrth imi ddechrau cyfrannu yn ol ar raglen JONSI BBC Radio Cymru. Pob dydd Mercher am 4.15pm (ogwmpas) slot wythnosol o siarad a gwefannau difyr, hwyliog, defnyddio ir cyhoedd.

A ddoe mi roeddwn yn son am www.gmap-pedometer.com

Allwch ail wrando ar rhaglenni JONSI neu unrhyw un o raglenni eraill Radio Cymru wrth fynd draw i wefan - www.bbc.co.uk/radiocymru

After the Xmas and New Year break, yesterday (Wednesday) I started back on my weekly contribution for JONSI on BBC Radio Cymru. Every Wednesday 4.15pm a weekly slot of looking and finding interestingm funny, quirky websites that would be handy for the public/listeners.

Yesterday's website - www.gmaps-pedometer.com

You can listen again to JONSI's programme and any other radio programmes from BBC Radio Cymru by visting the website - www.bbc.co.uk/radiocymru

Monday, 5 January 2009

Back in Office - Nol yn y gwaith

Blwyddyn Newydd - New Year
Dechrau y flwyddyn fel wnaethom 'orffen 2008
Start 2009 as we finished 2008

Prysur - Busy!!!!