Friday, 23 January 2009

BUSY TIMES - AMSER PRYSUR

Wythnos yma wedi bod yn 'hectic' rhwng pob dim, mynd o le i le, gweithio yn hwyr, codi yn fore i weithio a i orffen prosiectau ar gyfer y argraffwyr.

Carlamu - BBC Radio Cymru
Hefyd trwy dydd Iau a heddiw (Gwener) wedi bod mewn stiwdio dywyll, yn golygu pobeth at ei gilydd ar gyfer y gyfres CARLAMU, bron a gorffen golygu dwy raglen, 'Haydock' a 'Ffair 'Aeaf' wedyn dwy arall wsos nesaf. All day today and yesterday in studio editing the programmes for the series, nearly finished editing 2 programmes, 'haydock' and Winter fair'

Dylunio Logo - CATh Cyf - Logo Design
Newi orffen dylunio logo, arwyddion, penlythyrau ac yn y blaen ar gyfer y ganolfan therapi newydd, fydd yn agor yn o fuan. Just finished this afternoon the logo design and the new brand for the new therapy centre opening soon in Bangor.

Canolfan Ddringo Beacon Climbing Centre
Dylunio holl hysbysebion a taflen swyddogol 2009 ar gyfer y ganolfan. All design work for the centre, adverts and the offical 2009 leaflet.

.......llawer mwy/ many more!!!!!

1 comment:

  1. Great that you are keeping busy matey and that the Radio seems to be going from strength to strength as well? I need you to promote my Y Swyngyfaredd book on the Radio I think! :-)

    ReplyDelete