Monday, 19 January 2009

CARLAMU


Bron iawn a gorffen recordio y cyfweliadau ar lincs i gyd ar gyfer y gyfres radio 'CARLAMU' fydd yn cael ei ddarlledu ar Radio Cymru 3 o Fawrth. Trwy wythnos nesaf yn y stidwio yn golygu pobeth at ei gilydd. Amser prysur iawn rhwng yr ochr dylunio a cyfryngau. Nearly finished recording the links, interviews for the radio programme 'CARLAMU' to be broadcasted on BBC Radio Cymru 3rd March. In studio all week, next week, editing everything together. A very busy period between the design side and media.

No comments:

Post a Comment