Thursday, 8 January 2009

Nol ar y Radio - Back on the Radio

Ar ol gwyliau y nadolig ar flwyddyn newydd, mi roedd yn flwyddyn newydd ddoe (Mercher) wrth imi ddechrau cyfrannu yn ol ar raglen JONSI BBC Radio Cymru. Pob dydd Mercher am 4.15pm (ogwmpas) slot wythnosol o siarad a gwefannau difyr, hwyliog, defnyddio ir cyhoedd.

A ddoe mi roeddwn yn son am www.gmap-pedometer.com

Allwch ail wrando ar rhaglenni JONSI neu unrhyw un o raglenni eraill Radio Cymru wrth fynd draw i wefan - www.bbc.co.uk/radiocymru

After the Xmas and New Year break, yesterday (Wednesday) I started back on my weekly contribution for JONSI on BBC Radio Cymru. Every Wednesday 4.15pm a weekly slot of looking and finding interestingm funny, quirky websites that would be handy for the public/listeners.

Yesterday's website - www.gmaps-pedometer.com

You can listen again to JONSI's programme and any other radio programmes from BBC Radio Cymru by visting the website - www.bbc.co.uk/radiocymru

No comments:

Post a Comment