Saturday, 28 February 2009

CARLAMU BBC Radio Cymru - 6pm 03.03.2009


Yn ystod y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn brysur iawn yn cynhyrchu rhaglenni dogfen i BBC Radio Cymru. Llynedd mi wnaethom gynhyrchu 'Stareon y Mor' gyda Dilwyn Morgan, a eleni, wel wythnos nesaf mi fydd yna ddogfen arall yn cael ei ddarlledu sef 'CARLAMU' gyda Brychan Llyr

During the last couple of months CREAD Cyf has been producing and developing a documentary series for BBC Radio Cymru. Last year, we were commissioned by BBC to produce 2 documentaries for the Radio, in August 2008 'Straeon y Môr' with Dilwyn Morgan and next week CARALMU with Brychan Llyr will be broadcasted.

CARLAMU
Rhaglen 1 / / Programme 1 - Y Ffair 'Aeaf, Builth Wells
Nos Fawrth/ Tuesday - 6pm
03.03.2009 BBC RADIO CYMRU

Ail ddarllediad pob nos Sul 5pm
Repeat every Sunday 5pm

Rhaglen 2 / Programme 2 - Carlamu ar Arfordir Cymru
10.03.2009 BBC RADIO CYMRU

Rhaglen 3 / Programme 3 - Ceffylau Eryri
17.03.2009 BBC RADIO CYMRU

Rhaglen 4 / Programme 4 - Herio Bwci Haydock
24.03.2009 BBC RADIO CYMRU

Cofwich wrando - Remember to tune in!!!!!!

Friday, 27 February 2009

RYDER CUP WALES - BBC

Just had a busy day, meeting with Ryder cup Wales a.m, meeting weld organised by menter a busnes, 'meet the suppliers' at the Conwy Business Centre. Then a meeting in BBC regarding further commissions for the production of documentaries.

Then a meeting with my accountant!

Monday, 16 February 2009

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf


Yn ddiweddar cafodd CREAD Cyf ei gomisiynnu i ddylunio a chynhyrchu delwedd newydd ir fenter. Roedd y briff yn gofyn i ni ddylunio steil/delwedd newydd modern, gan ystyried diwylliant yr ardal. Rydym ymfalchio yn y ffaith fod pawb yn hapus iawn gydar logo/steil newydd.

Recently commissioned by Menter Rhondda Cynnon Taf, to design and produce a new identity for the enterprise company. A brief was received to develop a modern new look but keeping in mind the old heritage and culture of the area.


Diolch / Thanks

Canolfan CATh Cyf Centre


Dylunio Logo - CATh Cyf - Logo Design
Dylunio logo, arwyddion, penlythyrau ac yn y blaen ar
gyfer y ganolfan therapi newydd, fydd yn agor yn o fuan
.

Logo design and the new brand for the new
therapy centre opening soon in Bangor.

Arwyddion i fyny/ Signage fitted and on show.

Diolch/Thanks

Tuesday, 10 February 2009

SAL

Dilyn y 'post' nesi roid ar y 23 Ionawr, wel, maer holl prysurdeb wedi dal i fyny gyda fy nghorff bach.
Gorfadd yn fy wely gyda flu. Following the 'post' on 23 January, regarding the workload, well, the workload has took its toll on my body. Flat out in bed with flu!!!!!