Saturday, 28 February 2009

CARLAMU BBC Radio Cymru - 6pm 03.03.2009


Yn ystod y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn brysur iawn yn cynhyrchu rhaglenni dogfen i BBC Radio Cymru. Llynedd mi wnaethom gynhyrchu 'Stareon y Mor' gyda Dilwyn Morgan, a eleni, wel wythnos nesaf mi fydd yna ddogfen arall yn cael ei ddarlledu sef 'CARLAMU' gyda Brychan Llyr

During the last couple of months CREAD Cyf has been producing and developing a documentary series for BBC Radio Cymru. Last year, we were commissioned by BBC to produce 2 documentaries for the Radio, in August 2008 'Straeon y Môr' with Dilwyn Morgan and next week CARALMU with Brychan Llyr will be broadcasted.

CARLAMU
Rhaglen 1 / / Programme 1 - Y Ffair 'Aeaf, Builth Wells
Nos Fawrth/ Tuesday - 6pm
03.03.2009 BBC RADIO CYMRU

Ail ddarllediad pob nos Sul 5pm
Repeat every Sunday 5pm

Rhaglen 2 / Programme 2 - Carlamu ar Arfordir Cymru
10.03.2009 BBC RADIO CYMRU

Rhaglen 3 / Programme 3 - Ceffylau Eryri
17.03.2009 BBC RADIO CYMRU

Rhaglen 4 / Programme 4 - Herio Bwci Haydock
24.03.2009 BBC RADIO CYMRU

Cofwich wrando - Remember to tune in!!!!!!

No comments:

Post a Comment