Monday, 16 February 2009

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf


Yn ddiweddar cafodd CREAD Cyf ei gomisiynnu i ddylunio a chynhyrchu delwedd newydd ir fenter. Roedd y briff yn gofyn i ni ddylunio steil/delwedd newydd modern, gan ystyried diwylliant yr ardal. Rydym ymfalchio yn y ffaith fod pawb yn hapus iawn gydar logo/steil newydd.

Recently commissioned by Menter Rhondda Cynnon Taf, to design and produce a new identity for the enterprise company. A brief was received to develop a modern new look but keeping in mind the old heritage and culture of the area.


Diolch / Thanks

No comments:

Post a Comment