Wednesday, 22 April 2009

Prosiectau a Newyddion / Projects & News

I ddechrau gai ymddiheuro - Rwyf ddim wedi cael yr amser i lenwi a sgwennu y blog diweddaraf ar gyfer CREAD Cyf. Maer cwmni wedi bod yn brysur iawn dros y dau fis diwethaf, prosiectau wedi ei gwblhau, hefyd ar hyn o bryd gweithio ar brosiectau/ syniadau newydd.

First of all, I have'nt had the time to write the blog for a few weeks. We at CREAD Cyf have been very busy (hetic) over the last 2months, completed projetcs, also currently working on new projects/ ideas.

"Carlamu" - BBC Radio Cymru
Wedi cwblhau a hefyd wedi ei ddarlledu ar Radio Cymru
Completed and broadcasted on BBC Radio Cymru

Label CREAD
Wrthi yn gwneud ymchwil ar gyfer creu label recordio CREAD
Researching into the production of creating a record label CREAD

Cymen Cyf.
Ail ddylunio y logo, penlythyrau, cardiau busnes, sticeri etc
Re-design the logo, new letterhead design, business cards, stickers etc

Asbri Ltd
Graffeg ar gyfer sgidiau Fila
Graphics for Fila shoes

D&G Property
Dylunio Logo a penlythyrau
Logo design and stationary

Ross Hughes Flooring
Dylunio Logo ar gyfer elfen newydd o Ross Hughes 'Gwlau"
Logo design for the new project of Ross Hughes "Beds'

Beacon Climbing Centre
Dylunio taflen 2009 y ganolfan.
Design of 2009 leaflet for the Centre.

James Bond - Ambiwlans Awyr
Dylunio Poster, tocynnau yn rhad ac am ddim ar gyfer elusen Ambiwlans Awyr Cymru.
Poster design, tickets design, all for free (no design charge) charity Air Ambulance Wales.

Mentrus Ltd
Dylunio logo a delwedd newydd ir cwmni newydd.
Design of a logo and new branding for a new company in Bethesda.

Newyddion - News
Mi fydd CREAD Cyf. yn symud cyn bo hir i swyddfa newydd ym Mharc Menai. Mwy o wybodaeth ar y ffordd i chi!!!

We will be moving soon into a new office in Parc Menai. More information on the way!!!

No comments:

Post a Comment