Sunday, 3 May 2009

SWYDDFA NEWYDD - NEW OFFICE

Bythefnos PRYSUR iawn yn trio cwblhau pobeth ar gyfer y swyddfa newydd i CREAD Cyf.
Hi all, its been a busy / hectic 2 weeks, sorting everything ready for the new office

Cyfeiriad newydd / New address will -
CREAD Cyf
Technium CAST
Parc Menai Business Park
Bangor
Gwynedd

Ffôn/Tel - 01248 73437
Symudol/Mobile - 07867 976183

Edrych mlaen i glywed ganddoch gyda yholiadau am brosiectau newydd
Looking forward to hear from you, with enquiries regarding new projects

Diolch / Thank you

Stephen