Wednesday, 24 June 2009

3 PEAKS YACHT RACE 2009Sadwrn 20 Mehefin, 2009
Gafodd CREAD ei gomisiynnu gan trefnwyr y ras i fod yn presennol yn Bermo ar y diwrnod uchod er mwyn sylwebu ar y digwyddiad, sgwrsio gydar rhedwyr cyn iddynt ddechrau ar y daith/ antur hir yn y ras.


Ras o Bermo i For william, Alban


Mi allwch ddilyn y ras www.3peaksyachtrace.co.uk


Saturday 20 June, 2009

CREAD Cyf was commissioned by organisers of the race to be at Barmouth on the above day.
Commentating, presenting, chatting with runners on the PA system,
before they start the race/adventure.


Barmouth to Fort William, Scotland
.

You can track the race www.3peaksyachtrace.co.uk

No comments:

Post a Comment