Friday, 19 June 2009

WEDI SYMUD OR DIWEDD - MOVED AT LAST


Sumai pawb! wedi symud or diwedd ar ol wythnosau o waith papur etc. Pobeth wedi settio fyny yn y swyddfa wan, gan obeithio fydd y gwaith yn llifo i fewn. Yn ystod y symudiad mae CREAD wedi bod yn brysur iawn, rhwng pobeth, dylunio, darlledu, ffimlio.

Dylunio logo i "Celtic Wave"

Radio cymru, Slot Jonsi a Bweltin
Ffimlio yn Llanberis
Dylunio 'Summer Sizzlers' i Stena
Dylunio Taflen i Geo mon, Biwmares
Dylunio logo i gwmni newydd 'Mentrus'

Ar ben hyn, wedi cerddad a rhedag y 15 peaks wsos yma, 13 awr 05mun.


Hi everyone! Ive finally moved at last, weeks of paper work. everything set up in the office and hopefully the work will be coming in! During the move CRAED has been busy as well, designing, presenting, radio and tv.
Design of a logo for the "Celtic Wave"

Radio Cymru, Slot Jonsi a Bweltin
Ffilming in Llanberis
Design of a Campaing for Stena 'Summer Sizzlers'
Leaflet Design for Geo mon, Biwmares
New Company logo design called 'Mentrus'

On top of this, i completed the 15peaks, walking and running
13hrs 05mins
More blogs will be posted soon

No comments:

Post a Comment