Saturday, 29 August 2009

2009 PERIS HORSESHOE


Posteri wedi ei ddylunio a'i argraffu ar gyfer y digwyddiad blynyddol yma.
Ras Pedol Peris, Llanberis
Medi 5ed, 11am
17.5 milltir

Dewch draw i gefnogi

Design and print of posters for the annual event
Mountain Race Peris Horseshoe, Llanberis
Sept 5th, 11am
17.5miles

Support the event

Diolch - Thanks

No comments:

Post a Comment