Wednesday, 24 November 2010

CREAD Cyf.
Add Image

REIT dyma ni or diwedd - wedi bod yn ddibyn o amser ers y 'post' diwethaf
Misoedd diwethaf wedi bod yn ofnadwy o brysur, gwaith dylunio, radio, teledu etc.

O heddiw ymlaen mi fyddai yn trio fy 'ora glas, awr y dydd neu diwrnod yr wythnos i adrodd i chi be ydi y prosiectau rydym yn CREAD yn ei chanol.

Isod, esiamplau o waith rydym wedi bod yn gweithio dros y misoedd diiwethaf -
- BBC Radio Wales Dogfen 'The Quarrymen' Hydref 2010
- BBC Radio Wales Dogfen ' Save the Farm' Chwefror 2011
- Nifer o brosiectau dylunio delwedd, logo, taflenni, llyfr, adroddiadau, ayyb
- Gwaith sylwebu ar Teledu i S4C a Channel 4 - Hanner Marathon Gaerdydd 2010

***********************************************

ITS BEEN A WHILE since the last post..........
Hectic few months, design projects, tv & radio work etc

Will be from today onwards allocate few hours a day, or one day a week to report on projects from CREAD Cyf.

Examples of recent work we have produced below -
- BBC Radio Wales Documentary 'The Quarrymen' Oct 2010
- BBC Radio Wales Documentary ' Save the Farm' Feb 2011
- Various design projects, identities, brand, leaflet, reports, brochures flyers etc.
- TV Commentating work for S4C and Channel 4 - Cardiff Half Mararthon

Diolch - Thanks

Stephen

No comments:

Post a Comment